Multi-layer Ceramic Capacitors,CGA8R4NP02J473J320KA,Brand:TDK,4532,47.00 nanofarad(nF),NP0,±5%

CGA8R4NP02J473J320KA

prodhues TDK
Pjesa e Numrit CGA8R4NP02J473J320KA
kapacitet 47nF / 47kpF
tolerancë ±5%
madhësi 4532 mm / 1812 in
jopërçues NP0
Lloji aktual DC
Tensioni i vlerësuar 630.0
vlerësim AUTOMOTIVE
pronë HIGH_T
temperaturë -55℃~125℃

Pjesë të tjera